Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

Tryb działania władz publicznych oraz ich jednostek organizacyjnych

Data publikacji: 19-08-2003 00:00
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. podejmuje uchwały na Zgromadzeniu Ogólnym członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie wymienionym w pkt 3 trzyosobowe składy orzekające rozpoznają odwołania i zażalenia. Orzeczenia zapadają na rozprawach administracyjnych lub posiedzeniach niejawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
 
 
 
czytany: 684
Rejestr zmian