Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

Przyjęcia interesantów w siedziebie Kolegium

Data publikacji: 27-06-2027 00:00

 

Przyjęcia interesantów w poniedziałki w godz. 11.00 - 12.00

Sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy to Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję jako organ pierwszej instancji – wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

 

 

 

czytany: 892
Rejestr zmian