Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

Prowadzenie ewidencji i archiwów oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Data publikacji: 19-08-2003 00:00


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. prowadzi archiwum zakładowe, rejestr wydawanych decyzji administracyjnych i postanowień oraz rejestr wpływających do Kolegium pism. Zarchiwizowane dokumenty udostępniane są na podstawie wniosków zgłaszanych drogą listowną, wniosków składanych do protokołów przyjęć oraz za pośrednictwem wniosków wysłanych drogą elektroniczną.
 
 
 
czytany: 593
Rejestr zmian