Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

Projekt Kapitał Ludzki EFS

Data publikacji: 24-09-2009 00:00
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na organizację, obsługę i realizację szkoleń w ramach projektu pn. „Szkolenia specjalistyczne szansą dla etatowych i pozaetatowych pracowników SKO województw: Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego na podniesienie swoich kwalifikacji i umiejętności”, wybrał ofertę Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 3/2.
Oferta została wybrana na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem projektem – pełnienie funkcji Menadżera Projektu pn. „Szkolenia specjalistyczne szansą dla etatowych i pozaetatowych pracowników SKO województw: Wielkopolskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego na podniesienie swoich kwalifikacji i umiejętności”, wybrał ofertę Pana Romana Siedlikowskiego zam. w Szczecinie, ul. Piotrusia Pana 16.
Oferta została wybrana na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 SIWZSzkoleniaSKO.doc

 SIWZZarzplusmndzanieprojektemSKO.doc

 Zal1nr1doSIWZSzkoleniaSKO.doc

 Zal1nr1doSIWZZarzplusmndzanieprojektemSKO.doc

 Zal1nr2doSIWZSzkoleniaSKO.doc

 Zal1nr2doSIWZZarzplusmndzanieprojektemSKO.doc

 Zal1nr3doSIWZSzkoleniaSKO.doc

 Zal1nr3doSIWZZarzplusmndzanieprojektemSKO.doc

 Zal1nr4doSIWZSzkoleniaSKO.doc

 Zal1nr5doSIWZSzkoleniaSKO.doc

czytany: 221
Rejestr zmian