Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

ZAWIADOMIENIE

Data publikacji: 19-03-2010 00:00
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. podaje do wiadomości, że w dniu 15 marca 2010r. została wydana decyzja nr SKO/194/ZP/10 uchylająca decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29.12.2009r. znak WRG-BA-CPG 7331/2/2009 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK „Centertel”, nr „Witnica Zachód 10896/9493”, składającej się z wieży antenowej o wysokości 45 m, kompletu anten nadawczo-odbiorczych, kontenera z urządzeniami technologicznymi usytuowanymi w sąsiedztwie więzy, przyłącza elektrycznego oraz zagospodarowania terenu, na działce o nr ewid. 982/12 przy ul. Żwirowej w Witnicy.
czytany: 313
Rejestr zmian